Inscrieti-va la *Newsletter* ! Participati la discutiile comunitatii. Lasati-ne impresia dvs. in Cartea de Oaspeti  - *Guestbook*! Accesati serviciul e-Tax!
Inscrieti-va la *Newsletter* !
Participati la discutiile comunitatii.
Lasati-ne impresia dvs. in Cartea de Oaspeti  - *Guestbook*!
Accesati serviciul e-Tax!
 > Sunteti in: www.lupeni.ro » CONSILIUL LOCAL » Hotărâri adoptate-2010
 


>>> Harta interactiva Straja

>>> JiuValley.com

>>> EcoTurism Straja Parâng.:: Hotărâri adoptate-2010 ::.

1 - Hotărârea nr. 1 / 2010 privind alegerea domnului consilier local – Mangu Teodor – în funcția de președinte de ședință pentru lunile ianuarie - februarie 2010

2 - Hotărârea nr. 2 / 2010 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale

3 - Hotărârea nr. 3 / 2010 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 125 / 17 decembrie 2009 pentru menținerea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2010 la nivelul anului 2009

4 - Hotărârea nr. 4 / 2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010


5 - Hotărârea nr. 5 / 2010 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 126 / 17 decembrie 2009 privind acordarea unor scutiri la plata impozitelor pentru anul fiscal 2010

6 - Hotărârea nr. 6 / 2010 privind acordarea unor scutiri la plata impozitelor pentru anul fiscal 2010


7 - Hotărârea nr. 7 / 2010 privind validarea mandatului de consilier local al domnului ing. Ionică Voin supleant ales pe listele Partidului Democrat – Liberal, Organizația Municipală Lupeni, în cadrul alegerilor locale de la 1 iunie 2008

8 - Hotărârea nr. 8 / 2010 privind aprobarea P.U.D. – ului “Construire garaje colective” – proiect Nr. P31 / 2009

9 - Hotărârea nr. 9 / 2010 privind înregistrarea în evidențele contabile și domeniul privat al Municipiului Lupeni a cotei de ½ din imobilul cu destinația de locuință situat în Municipiul Lupeni înscris în CF nr. 809 Lupeni nr. topo (1168/ 2b/ 1, 1169/ 1, 1170/ 1, 1185/ 1, 1186/ 1, 1201/ 1/ b)/ b/ 1/ b/ 2 precum și stabilirea modului de administrare a acestuia

10 - Hotărârea nr. 10 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 94/ 03 iulie 2008 privind constituirea Comisiei de locuințe

11 - Hotărârea nr. 11 / 2010 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale


12 - Hotărârea nr. 12 / 2010 privind acordarea avizului pentru noua rețea școlară de pe raza Municipiului Lupeni


13 - Hotărârea nr. 13 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72 / 13 iunie 2006 privind constituirea unei Comisii de analiză și renegociere a clauzelor cuprinse în contractele de concesiune încheiate pentru concesionarea de parcele de teren în Masivul “Straja” Lupeni (Stațiunea Turistic㠓Straja” Lupeni)

14 - Hotărârea nr. 14 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 / 29 mai 2007 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenurilor ocupate de construcții cu destinația de garaje

15 - Hotărârea nr. 15 / 2010 privind aprobarea alocării de la bugetul local al Municipiului Lupeni a contribuției proprii în cadrul Subproiectului „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CENTRULUI VECHI AL MUNICIPIULUI LUPENI, JUD. HUNEDOARA”

16 - Hotărârea nr. 16 / 2010 privind alegerea domnului consilier local – Manolache Gheorghiț㠖 în funcția de președinte de ședință pentru lunile martie – aprilie 2010

17 - Hotărârea nr. 17 / 2010 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010

18 - Hotărârea nr. 18 / 2010 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 a S.C. Universal Edil S.A. Lupeni19 - Hotărârea nr. 19 / 2010 privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale din incinta Pieței Agroalimentare Bărbăteni – Lupeni și a organizării unui târg auto săptămânal în Municipiul Lupeni

20 - Hotărârea nr. 20 / 2010 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeței de 40 m2 teren situat în Municipiul Lupeni, înscris în CF nr. 60284 Lupeni (provenit din C.F. nr. 2081 Lupeni, nr. topo 1166/2/36)

21 - Hotărârea nr. 21 / 2010 privind aprobarea proiectului “MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI” și a cheltuielilor legate de proiect

22 - Hotărârea nr. 22 / 2010 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 21 / 15 martie 2010 privind aprobarea proiectului “MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI” și a cheltuielilor legate de proiect

23 - Hotărârea nr. 23 / 2010 privind aprobarea proiectului “MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL LUPENI” și a cheltuielilor legate de proiect

24 - Hotărârea nr. 24 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 19/ 2010 privind aprobarea închirierii spațiilor comerciale din incinta Pieței Agroalimentare Bărbăteni – Lupeni și a organizării unui târg auto săptămânal în Municipiul Lupeni

25 - Hotărârea nr. 25 / 2010 privind aprobarea premierii familiilor care au sărbătorit sau vor sărbători Nunta de Aur precum și alocarea pentru anul 2010 a sumei de 20.000 lei, din bugetul local al Municipiului Lupeni, capitolul 67.02. „Cultură, recreere și religie” subcapitolul 67.02.50 – „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, articolul 20.30, aliniatul 20.30.30 – “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”

26 - Hotărârea nr. 26 / 2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice “LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE ZONE VERZI ÎN MUNICIPIUL LUPENI, CU EXCEPȚIA ZONEI DE AGREMENT”


27 - Hotărârea nr. 27 / 2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice “AMENAJARE ȘI MODERNIZARE CENTRU DE RECUPERARE (POPICĂRIE)”


28 - Hotărârea nr. 28 / 2010 privind aprobarea finanțării nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Lupeni a unor proiecte, programe, acțiuni și activități nonprofit de interes general în anul 2010


29 - Hotărârea nr. 29 / 2010 privind aprobarea divizării S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani

30 - Hotărârea nr. 30 / 2010 privind constatarea încetării calității de consilier local a domnului Stoenac Ștefan și declararea vacanței unui mandat de consilier local din cadrul Partidului Social Democrat, Organizația Municipală Lupeni

31 - Hotărârea nr. 31 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 87/ 2008 privind alegerea comisiei de validare

32 - Hotărârea nr. 32 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2010 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010 în sensul rectificării anexei 5.5 a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010

33 - Hotărârea nr. 33 / 2010 privind propunerea Consiliului local al Municipiului Lupeni cu privire la acordarea calificativului performanțelor profesionale individuale ale domnului Jr. Marius Claudiu Băloi, Secretar al Municipiului Lupeni, pentru perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009

34 - Hotărârea nr. 34 / 2010 privind alocarea sumei de 2.000 lei din bugetul local , cap. 67.02. „Cultură, recreere și religie” pentru susținerea financiară a unor activități culturale și sportive

35 - Hotărârea nr. 35 / 2010 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vasian Viorel supleant ales pe listele Partidului Social - Democrat, Organizația Municipală Lupeni, în cadrul alegerilor locale de la 1 iunie 2008

36 - Hotărârea nr. 36 / 2010 privind alocarea sumei de 7.000 lei pentru organizarea Zilei Eroilor Neamului

37 - Hotărârea nr. 37 / 2010 privind adoptarea propunerii de reconstituire a dreptului de proprietate conform
prevederilor Legii nr. 18/ 1991 privind fondul funciar al domnului Moldovan Felician Mihai domiciliat în Municipiul Lupeni, Bld. Păcii nr. 9A, bl. 4A ap. 4, județul Hunedoara


38 - Hotărârea nr. 38 / 2010 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lupeni precum și concesionarea unor spații comerciale, etajele 1, 2 și 3 în suprafață totală de 1044 m2 situate în Municipiul Lupeni, făcând parte din incinta fostei Mine Sud39 - Hotărârea nr. 39 / 2010 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lupeni precum și concesionarea unui spațiu comercial, etaj 3, în suprafață de 216 m2 situat în Municipiul Lupeni, făcând parte din incinta fostei Mine Sud40 - Hotărârea nr. 40 / 2010 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Statului în domeniul privat al Municipiului Lupeni a unui imobil teren intravilan precum și aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeței de 30 m2 terenul situat în Municipiul Lupeni înscris în CF nr. 652 Lupeni, nr. topo 1199/2b-1200/2

41 - Hotărârea nr. 41 / 2010 privind alegerea doamnei consilier local – Maxim Mihaela – în funcția de președinte de ședință pentru lunile mai – iunie 2010

42 - Hotărârea nr. 42 / 2010 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 9316/ 2006 având ca obiect închirierea activului “Telescaun Straja”

43 - Hotărârea nr. 43 / 2010 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii pe termen 5 ani a pășunilor comunale aflate în proprietatea Municipiului Lupeni

44 - Hotărârea nr. 44 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 123/ 2009 privind aprobarea unui raport de evaluare precum și vânzarea unui imobil (teren)

45 - Hotărârea nr. 45 / 2010 privind alocarea sumei de 1.300 lei din bugetul local , cap. 67.02. „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 67.02.05.02 „Tineret” , art. 20.30, aliniatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” pentru participarea unor elevi din Municipiul Lupeni la acțiuni cultural-educative

46 - Hotărârea nr. 46 / 2010 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a 2162 m2 teren intravilan situat în Lupeni înscris în CF nr. 60702, nr. cadastral 60702 nr. topo 1152/ 2/ 28/ 3/ 4/ k/ 6/ f/ 39/ 1 către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) pe durata executării construcției

47 - Hotărârea nr. 47 / 2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 aprobat prin H. C. L. nr. 17/ 2010 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010

48 - Hotărârea nr. 48 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 43 / 29 aprilie 2010 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii pe termen 5 ani a pășunilor comunale aflate în proprietatea Municipiului Lupeni

49 - Hotărârea nr. 49 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 43 / 29 aprilie 2010 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea închirierii pe termen 5 ani a pășunilor comunale aflate în proprietatea Municipiului Lupeni, cu modificările și completările ulterioare

50 - Hotărârea nr. 50 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 17 / 12 februarie 2008 privind aprobarea contractului de asociere dintre Consiliul local al Municipiului Lupeni și Consiliul Județean Hunedoara în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Amenajare parcări în Stațiunea Straja Lupeni, cu acces din DJ 664A”

51 - Hotărârea nr. 51 / 2010 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al SC UNIVERSAL EDIL SA pe anul 2009


52 - Hotărârea nr. 52 / 2010 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2009


53 - Hotărârea nr. 53 / 2010 privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local , cap. 67.02. „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 67.02.05.02 „Tineret” , art. 20.30, aliniatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” pentru organizarea în comun cu Cercul de Arte Plastice al Clubului Sindicatelor Lupeni a unei expoziții de pictură și a unui recital de muzică ușoară și folk cu ocazia Zilei Copilului

54 - Hotărârea nr. 54 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72 / 13 iunie 2006 privind constituirea unei Comisii de analiză și renegociere a clauzelor cuprinse în contractele de concesiune încheiate pentru concesionarea de parcele de teren în Masivul “Straja” Lupeni (Stațiunea Turistic㠓Straja” Lupeni), cu modificările și completările ulterioare

55 - Hotărârea nr. 55 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 / 30 august 2007 privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Lupeni a activului “Construcții și rețele de ap㠖 Stațiunea Straja, municipiul Lupeni, jud. Hunedoara”


56 - Hotărârea nr. 56 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 20/ 15 martie 2010 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeței de 40 m2 teren situat în Municipiul Lupeni, înscris în CF nr. 60284 Lupeni (provenit din C.F. nr. 2081 Lupeni, nr. topo 1166/2/36)

57 - Hotărârea nr. 57 / 2010 privind aprobarea propunerii Grupului Școlar Industrial Minier Lupeni de realizare a unei parcări în incinta unității

58 - Hotărârea nr. 58 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza Municipiului Lupeni


59 - Hotărârea nr. 59 / 2010 privind aprobarea instituirii sensului unic în direcția Calea Brăii – Al. Liliacului – str. Tudor Vladimirescu

60 - Hotărârea nr. 60 / 2010 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 1/ 20.07.1998 având ca obiect exploatarea imobilului cu destinația de teren în suprafață de 30 m2 situat în Municipiul Lupeni, la intersecția dintre străzile 6 August și 1 Mai

61 - Hotărârea nr. 61 / 2010 privind aprobarea concesionării suprafeței de 1.100 m2 situată în Municipiul Lupeni pe DN 66A, lângă fosta Moară

62 - Hotărârea nr. 62 / 2010 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 81 / 13 / 26.02.2009 având ca obiect exploatarea imobilului cu destinația de teren în suprafață de 35 m2 situat în Municipiul Lupeni, înscris în C.F. nr. 979 Bărbăteni

63 - Hotărârea nr. 63 / 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 50 / 13 mai 2010 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Lupeni nr. 17 / 12 februarie 2008 privind aprobarea contractului de asociere dintre Consiliul local al Municipiului Lupeni și Consiliul Județean Hunedoara în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „ Amenajare parcări în Stațiunea Straja Lupeni, cu acces din DJ 664A”

64 - Hotărârea nr. 64 / 2010 privind aprobarea propunerii de scoatere definitivă din fond forestier a suprafeței de 13.831 m2 teren aflat în proprietatea Municipiului Lupeni conform Titlului de proprietate nr. 87.059/ 132 în vederea dezvoltării Stațiunii Turistice Straja Lupeni conform Legii nr. 526/ 2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului “Schi în România”

65 - Hotărârea nr. 65 / 2010 privind aprobarea unei sume de bani pentru organizarea și desfășurarea Nedeii Sânzienelor - 2010

66 - Hotărârea nr. 66 / 2010 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2010 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010

67 - Hotărârea nr. 67 / 2010 privind aprobarea transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Municipal Lupeni, de la Ministerul Sănătății la Consiliul local al Municipiului Lupeni

68 - Hotărârea nr. 68 / 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare a serviciului de transport public local de călători, a studiului de oportunitate, a regulamentului de licitație și a caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului de transport public local de călători precum și a contractului - cadru


69 - Hotărârea nr. 69 / 2010 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Lupeni pe anul 2010


70 - Hotărârea nr. 70 / 2010


71 - Hotărârea nr. 71 / 2010 privind aprobarea trecerii unor imobile (terenuri) din proprietatea Statului în proprietatea Municipiului Lupeni, comasarea respectivelor terenuri precum și înscrierea lor împreună cu clădirile edificate pe acestea în Cartea Funciară

72 - Hotărârea nr. 72 / 2010 privind aprobarea rectificării suprafeței activului “Teren tenis de câmp (Strada I.L. Caragiale)” situat Municipiul Lupeni strada I.L. Caragiale și a închirierii acestuia

73 - Hotărârea nr. 73 / 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru continuarea derulării parteneriatului Lupeni – Niederösterreich în perioada următoare

74 - Hotărârea nr. 74 / 2010 privind alegerea domnului consilier local – Jr. Gabriel Pop – în funcția de președinte de ședință pentru lunile iulie – august 2010

75 - Hotărârea nr. 75 / 2010 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2010 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010

76 - Hotărârea nr. 76 / 2010 pentru rectificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2010 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010

77 - Hotărârea nr. 77 / 2010 pentru susținerea materială a acțiunii „Schimbul de tineret II” din cadrul parteneriatului Lupeni – Niederösterreichisch și a acțiunilor desfășurate în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Local al municipiului Lupeni și Consiliul Local al orașului Kecel, Republica Ungară

78 - Hotărârea nr. 78 / 2010 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenț㠓Pompieri Lupeni”


79 - Hotărârea nr. 79 / 2010 privind aprobarea propunerii de scoatere definitivă din fond forestier a suprafeței de 9.941 m2 teren aflat în proprietatea Municipiului Lupeni conform Titlului de proprietate nr. 87.059/ 132 în vederea dezvoltării Stațiunii Turistice Straja Lupeni conform Legii nr. 46/ 2008 privind Codul Silvic

80 - Hotărârea nr.80 / 2010 privind aprobarea concesionării a două parcele de teren în suprafață de 2.917 m2 și respectiv 2.370 m2 situate în zona estică a Municipiul Lupeni lângă DN 66A înscrise în C.F. nr. 2086 nr. topo 172/ 2181 - Hotărârea nr. 81 / 2010 pentru aprobarea unui P.U.D. – ului “SPAȚIU COMERCIAL, SERVICII” nr. P23 / 2010 și acordarea avizului de principiu pentru realizarea construcției propuse prin PUD

82 - Hotărârea nr. 82 / 2010 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local, capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie” pentru participarea în calitate de coorganizator a Campionatului Național de Viteză pe Traseu Montan, etapele III și IV

83 - Hotărârea nr. 83 / 2010 privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local, cap. 67.02. „Cultură, recreere și religie” pentru organizarea în comun cu Federația Națională de Motociclism a „Campionatului Național de ENDURO”- etapa a III-a, care se va desfășura în Municipiul Lupeni în perioada 04-05 septembrie 2010

84 - Hotărârea nr. 84 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 67/ 2009 privind aprobarea tarifelor de colectare, transport deșeuri menajere din Municipiul Lupeni și Stațiunea Turistică Straja – Lupeni

85 - Hotărârea nr. 85 / 2010 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni

86 - Hotărârea nr. 86 / 2010 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 968.359,25 lei

87 - Hotărârea nr. 87 / 2010 pentru aprobarea P.U.D.-ului “CONSTRUIRE STAȚIE BENZINĂRIE” proiect nr. 74 - 10 și acordarea avizului de principiu pentru realizarea construcției propuse prin PUD

88 - Hotărârea nr. 88 / 2010 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 1.000 m2 situat Lupeni, înscris în C.F. nr. 2086, nr. topo 172/ 17

89 - Hotărârea nr. 89 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 72/ 2010 privind aprobarea rectificării suprafeței activului “Teren tenis de câmp (Strada I.L. Caragiale)” situat Municipiul Lupeni strada I.L. Caragiale și a închirierii acestuia

90 - Hotărârea nr. 90 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 73/ 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru continuarea derulării parteneriatului Lupeni – Niederösterreich în perioada următoare

91 - Hotărârea nr. 91 / 2010 privind alegerea doamnei consilier local – Prof. Maria Pestrea – în funcția de președinte de ședință pentru lunile septembrie – octombrie 2010


92 - Hotărârea nr. 92 / 2010 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010 aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2010

93 - Hotărârea nr. 93 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 129/ 2009 privind aprobarea prețului local de referință pentru energia termică furnizată populației Municipiului Lupeni prin sisteme centralizate începând cu anul 2010

94 - Hotărârea nr. 94 / 2010 privind alocarea a câte 5.000 lei, din bugetul local, capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie” pentru organizarea balurilor bobocilor la cele două licee din Municipiul Lupeni

95 - Hotărârea nr. 95 / 2010 privind alocarea sumei de 3.000 lei, din bugetul local, capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie” pentru participarea în calitate de coorganizator al Campionatului de fotbal între sectoare

96 - Hotărârea nr. 96 / 2010 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Lupeni în Consiliile de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației ale unităților de învățământ din Municipiul Lupeni

97 - Hotărârea nr. 97 / 2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni pentru anul 2011


98 - Hotărârea nr. 98 / 2010 privind aprobarea acordului de colaborare dintre Municipiul Lupeni prin Consiliul local și Primăria Municipiului Lupeni cu Clusterul Sănătății și Asistenței Sociale din Borsodul de Sud


99 - Hotărârea nr. 99 / 2010 privind aprobarea trecerii unor imobile (terenuri) intravilane din proprietatea Statului în domeniul privat al Municipiului Lupeni și înscrierea lor în Cartea Funciară

100 - Hotărârea nr. 100 / 2010 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu “ASOCIAȚIA DOWN VALEA JIULUI”


101 - Hotărârea nr. 101 / 2010 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu ASOCIAȚIA UMANITARĂ “CASA DE COPII” LUPENI


102 - Hotărârea nr. 102 / 2010 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Grupul de Inițiativ㠓PRO-COPILĂRIA”


103 - Hotărârea nr. 103 / 2010 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu “ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI AI ELEVILOR DIN ȘCOALA GENERALĂ NR. 1 LUPENI”


104 - Hotărârea nr. 104 / 2010 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu FUNDAȚIA NOI ORIZONTURI


105 - Hotărârea nr. 105 / 2010 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu ASOCIAȚIA ION CREANGĂ 2007


106 - Hotărârea nr. 106 / 2010 privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu ASOCIAȚIA FEMEILOR DIN LUPENI


107 - Hotărârea nr. 107 / 2010 privind aprobarea participării ca partener cu S.C. EURO JOBS S.R.L. Petroșani în cadrul proiectului “FII COMPETITIV PE PIAȚA MUNCII!”


108 - Hotărârea nr. 108 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 129/ 2009 privind aprobarea prețului local de referință pentru energia termică furnizată populației Municipiului Lupeni prin sisteme centralizate începând cu anul 2010

109 - Hotărârea nr. 109 / 2010 privind aprobarea participării ca partener cu S.C. EURO JOBS S.R.L. Petroșani în cadrul proiectului “FII COMPETITIV PE PIAȚA MUNCII!”


110 - Hotărârea nr. 110 / 2010 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Apa Valea Jiului”, la care Municipiul Lupeni este membru asociat

111 - Hotărârea nr. 111 / 2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI

112 - Hotărârea nr. 112 / 2010 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. la care Municipiul Lupeni este membru asociat

113 - Hotărârea nr. 113 / 2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului, Județul Hunedoara”

114 - Hotărârea nr. 114 / 2010 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Lupeni aprobat prin Hotărârea Consiliului loca al Orașului Lupeni nr. 63/ 1999 cu modificările și completările ulterioare


115 - Hotărârea nr. 115 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Lupeni nr. 110/ 2005 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenurilor ocupate de construcții destinate accesului în spațiile comerciale construite la parterul blocurilor

116 - Hotărârea nr. 116 / 2010 privind închirierea celor 9 (nouă) parcele de teren din zona Pieței Agroalimentare CINA Lupeni

117 - Hotărârea nr. 117 / 2010 privind sprijinirea activității Postului de Jandarmi Montani Straja

118 - Hotărârea nr. 118 / 2010 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren pentru amplasarea unui panou publicitar

119 - Hotărârea nr. 119 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 56/ 2009 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 500 m2 situat Lupeni, înscris în C.F. nr. 2086, nr. topo 172/ 17

120 - Hotărârea nr. 120 / 2010 privind alocarea sumei de 2.000 lei din capitolul capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, subcap. 67.02.056.02 – Tineret, art. 2030 – Alte cheltuieli al bugetului local pentru premierea unor cadre didactice care își încheie în acest an activitatea didactică

121 - Hotărârea nr. 121 / 2010 privind alocarea sumei de 3.250 lei, din bugetul local, capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, subcap. 67.02.056.02 – Tineret, art. 2030 – Alte cheltuieli în vederea organizării în comun cu Liceul Teoretic Lupeni a proiectului european COMENIUS – „Puterea magică a apelor și a plantelor”

122 - Hotărârea nr. 122 / 2010 privind alocarea sumei de 700 lei, din bugetul local, capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, subcap. 67.02.056.02 – Tineret, art. 2030 – Alte cheltuieli în vederea organizării în comun cu Fundația Noi Orizonturi a proiectului educațional㠓Hai în excursie”

123 - Hotărârea nr. 123 / 2010 privind alegerea domnului consilier local – Ing. Daniel Marcel Rad – în funcția de președinte de ședință pentru lunile noiembrie – decembrie 2010

124 - Hotărârea nr. 124 / 2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului Municipiului Lupeni
125 - Hotărârea nr. 125 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2010 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010

126 - Hotărârea nr. 126 / 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului “Alimentare cu apă potabilă Stațiunea Turistică Straja din rețeaua Apa Serv Petroșani ”

127 - Hotărârea nr. 127 / 2010 privind avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2011- 2012
al Grupului Școlar Industrial Minier Lupeni și Școala Generală Nr. 3 Lupeni - structură


128 - Hotărârea nr. 128 / 2010 privind avizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2011- 2012 al Liceului Teoretic Lupeni, Școala Generală Nr. 1 Lupeni – structură și Școala Generală Nr. 2 Lupeni - structură

129 - Hotărârea nr. 129 / 2010 privind alocarea sumei de 100.000 lei din bugetul local Capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie” subcap. 67.02.05.02 – Tineret, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli, pentru organizarea „Pomului de Crăciun” - 2010

130 - Hotărârea nr. 130 / 2010 privind alocarea sumei de 3.000 lei, din bugetul local, capitolul 66.02 - „Sănătate”, subcap. 67.02.08 – Servicii de sănătate publică, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli în vederea participării în calitate de coorganizator alături de Fundația Renașterea a proiectului “Diagnostic Mobil – Sân și Col Uterin” în perioada 1-15 decembrie 2010 în Municipiul Lupeni

131 - Hotărârea nr. 131 / 2010 privind alocarea sumei de 500 lei, din bugetul local, capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, subcap. 67.02.05.02 – Tineret, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli în vederea organizării Simpozionului Național “Reîntregirea Neamului” ediția a IV-a în comun cu Liceul Teoretic Lupeni

132 - Hotărârea nr. 132 / 2010 privind alocarea sumei de 500 lei, din bugetul local, capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, subcap. 67.02.05.02 – Tineret, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli în vederea organizării aplicației practice pe ruta Lupeni – Hunedoara – Lunca Cernii – Vălari în comun cu Cercul „Speomontana” Lupeni

133 - Hotărârea nr. 133 / 2010 pentru aprobarea încheierii unui contract de asociere pentru administrarea activului “Telescaun Straja”


134 - Hotărârea nr. 134 / 2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 128/ 2009 privind stabilirea tarifelor de parcare în Stațiunea Turistică Straja – Lupeni și Zona de Agrement Brăița


135 - Hotărârea nr. 135 / 2010 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Lupeni aprobat prin Hotărârea Consiliului loca al Orașului Lupeni nr. 63/ 1999 cu modificările și completările ulterioare


136 - Hotărârea nr. 136 / 2010 privind modul de gestionare a masei lemnoase aflate pe terenurile cu vegetație forestieră proprietatea Municipiului Lupeni

137 - Hotărârea nr. 137 / 2010 privind aprobarea documentației tehnico-economice “DEZVOLTAREA STATIUNII TURISTICE STRAJA LUPENI”

138 - Hotărârea nr. 138 / 2010 privind alocarea sumei de 10.000 lei din capitolul capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, subcap. 67.02.50 – Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii al bugetului local pentru premierea cadrelor didactice care organizează manifestări tradiționale de colinde

139 - Hotărârea nr. 139 / 2010 privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local Capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”subcapitolul 67.02.50 – Alte servicii în domeniul culturii, art. 20.30.30. – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru organizarea unor manifestări prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României

140 - Hotărârea nr. 140 / 2010 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010 aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2010

141 - Hotărârea nr. 141 / 2010 privind alocarea sumei de 500 lei, din bugetul local, capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie”, subcap. 67.02.05.02 – Tineret, art. 20.30.30 – Alte cheltuieli în vederea derulării proiectului „Sunt cetățean, am drepturi!” în comun cu Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara și Școala Generală nr. 3, structură a Grupului Școlar Industrial Minier Lupeni

142 - Hotărârea nr. 142 / 2010 pentru menținerea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2011 la nivelul anului 2010

143 - Hotărârea nr. 143 / 2010 privind acordarea unor scutiri la plata impozitelor pentru anul fiscal 2011


144 - Hotărârea nr. 144 / 2010 privind anularea creanțelor fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 lei, aflate în sold la data de 31.12.2010, datorate de persoanele fizice și juridice

145 - Hotărârea nr. 145 / 2010 privind alegerea domnului consilier local – Ilie Adrian Romoșan – în funcția de președinte de ședință pentru lunile ianuarie – februarie 2011

146 - Hotărârea nr. 146 / 2010 privind aprobarea preluării în patrimoniul Municipiului Lupeni a unei autospeciale marca DAF Seria 46789 de la Inspectoratul pentru Situații de Urgenț㠄Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu

147 - Hotărârea nr. 147 / 2010 privind înființarea Poliției Locale în Municipiul Lupeni

148 - Hotărârea nr. 148 / 2010 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Lupeni

149 - Hotărârea nr. 149 / 2010 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2010 și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2010 aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 17/ 2010
  STRATEGIA LOCALA
Click aici pentru a vizualiza / descarca planul strategic de dezvoltare locala a Municipiului Lupeni

CURS VALUTAR

VREMEA IN LUPENI